Fråga:
Vad är en ren schackmatta?
Brainsucker92
2019-05-15 16:05:34 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Nyligen hörde jag något om ren schackmatta . Detta är en speciell typ av schackmatta där var och en av rutorna runt kungen måste täckas av bara ett enda stycke. Ett enkelt exempel på detta skulle vara schackmatta med två bönder och kungen:

enter image description here

Tyvärr kunde jag inte hitta mer detaljerad information om detta ämne, vilket är den främsta anledningen till denna fråga.

För att göra frågan något mer specifik, skulle jag vilja veta vilka exakta omständigheter är för att en kompis ska anses vara ren?

Är det tillåtet att ha motståndarens bitar inblandade i checkmaten? Till exempel så här:

enter image description here

Jag hörde den här termen i en Youtube-video. Men jag kan inte komma ihåg vilken. Annars hade jag lagt till en länk
Jag tror att det har svarats perfekt, tack.
Observera att exemplet inte är så bra som det kunde vara, eftersom det redan inte är rent eftersom g5 attackeras av vitt två gånger.
Detta kan enkelt åtgärdas genom att ta bort riddaren på f3 från brädet, eftersom han inte alls är inblandad i checkmaten. Redigera: faktiskt kunde båda (vita) riddarna tas bort och skulle inte förändras så mycket.
Ett svar:
Rewan Demontay
2019-05-16 00:56:50 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Enligt Wikipedia,

En ren kompis är en schackmattningsposition i schack där den parade kungen och alla lediga torg i sitt fält attackeras bara en gång och kvadrater i kungens fält som ockuperas av vänliga enheter attackeras inte också av parningssidan (såvida inte en sådan enhet nödvändigtvis fästs på kungen för att undvika att den interposerar för att blockera kontrollen eller fånga parningsenheten.

I huvudsak , en ren kompis är en position där varje kvadrat runt den motstående kungen bara attackeras en gång av parningssidan, så du har rätt med ditt första exempel. Ditt andra exempel är dock inte en ren kompis. Medan bitar av färgen av den motsatta kungen får omge den, de kan inte attackeras om det inte är en nål, och ingen av dem är fästa. Riddaren på h5 och även på e7 attackerar båda en svart bonde som är på en fyrkant intill bBack kungen, och bonden är inte fäst. Enligt villkoren för vad en ren kompis är är din andra position inte en ren kompis.

Sammanfattningsvis kan den svarta kungen omges av sina bönder och bitar så länge de inte attackeras, och om de gör det måste de vara fästa.

Såvitt jag kan säga kan flera bitar finnas på brädet så länge som en ren kompis uppfylls. Fiendebitarna som omger kungens torg kan attackeras, så länge som parningsstycket faktiskt kan paras, dvs. det kan inte fångas eller blockeras.

Wikipedia ger detta exempel från den berömda slutpositionen Evergreen Game.

Detta är spelets slutliga position.

  [Titel "" The Evergreen Game, "Adolf Anderssen-Jean Dufresne Berlin GER, 1852 "] [FEN" 1r3kr1 / pbpBBp1p / 1b3P2 / 8/8 / 2P2q2 / P4PPP / 3R2K1 b - - 0 1 "]  

I denna position attackeras var och en av de svarta kungens tillgängliga rutor som den kan flytta till exakt en gång av de vita bitarna, och de svarta blockerande bitarna attackeras inte alls av vita bitar. Även om den vita bonden som blockerar b7-torget för den svarta kungen attackeras, är detta ändå en riktig ren kompis från professionellt spel.

Om du vill se en konstruerad position för en ren kompis, @DM har gjort en utmärkt position för sitt svar på denna liknande CSE-fråga.

Detta kan inträffa i riktiga spel, men det är en estetisk egenskap hos många kompositioner. Det finns två relaterade termer: modell och ideal. De kan också tillämpas på dödlägen


Denna fråga och svar översattes automatiskt från det engelska språket.Det ursprungliga innehållet finns tillgängligt på stackexchange, vilket vi tackar för cc by-sa 4.0-licensen som det distribueras under.
Loading...